MTD TRADE SP. Z. O.O , adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Stanisława Lema 4a/1
80-126 Gdańsk,
NIP: 5833394853, REGON: 385916143, dalej jako „Administrator”, informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,

b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych: (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: kontakt@mtdtrade.pl,

 1. c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,

  d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,

  e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

  f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a Pana/i dane nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane,

  g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

  h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

  i) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.